29 MAJA


ZA NAMI XV POWIATOWY FESTIWAL "PIOSENKA BUDZI SIĘ WIOSNĄ”  
29 maja 2018 odbyła się w naszej szkole XV edycja festiwalu o zasięgu powiatowym. Celem zorganizowanego konkursu było prezentowanie dziecięcych umiejętności wokalnych. Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło 12 szkół powiatu żagańskiego, łącznie wzięło      w nim udział 36 solistów. Przybyłych gości przywitał kierownik szkoły Jan Suchecki, a otworzył zastępca burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, życząc wszystkim uczestnikom powodzenia, a także świetnej zabawy. Następnie głos przekazano organizatorkom
i prowadzącym: Beacie Jakowickiej i Halinie Chaś, które w związku z 15. Jubileuszową edycją  przypomniały krótko początki festiwalu. Następnie inicjatywę przejęli soliści prezentujący się w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VII.  Wszystkie występy były wspaniale przygotowane i dopracowane  pod względem walorów artystycznych. Było dużo dobrej zabawy. Obydwu koncertom przysłuchiwali się przybyli goście: Henryk Janowicz- starosta powiatu żagańskiego, Mirosław Gąsik- przewodniczący Rady Powiatu, Maciej Boryna- etatowy członek zarządu powiatu, Sylwester Chocholski- kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, radny miejski Janusz Biliński, Jadwiga Turek i Sylwester Michalak- sołtysi wsi Siecieborzyce i Witków, Jolanta Kenigsberg- przewodnicząca Rady Rodziców, Elżbieta Poźniak i Małgorzata Picheta- prezesi stowarzyszeń.
 Niecierpliwość wykonawców i publiczności oczekujących na werdykt organizatorzy próbowali złagodzić poczęstunkiem, ale wejście na scenę jury, było tą chwilą, na którą czekano najbardziej.
Komisja konkursowa w składzie: Lena Brudzińska – śpiewaczka operowa, pedagog, przewodnicząca komisji, Joanna Pełechata- nauczyciel muzyki, Jacek Habich- logopeda,
doceniła ogromny trud opiekunów solistów włożony w przygotowanie dzieci do występów            i zgodnie postanowiło przyznać:
w grupie klas I-III- tytuł  LAUREATA –  Julii Macale ze Szkoły Filialnej w Siecieborzycach,
wyróżnienia-  Aleksandrze Krakowskiej ze SP w Tomaszowie, Mateuszowi Witkowskiemu  ze SP nr 2 w Szprotawie, Antoninie Chmurze  ze szkoły Filialnej           w Lesznie Górnym

w grupie klas IV-VII:  tytuł Laureata Weronice Macioł ze SP w Przecławiu,
wyróżnienia  Amelii Skórze z PSP nr 5 w Żaganiu, Franciszkowi Stelmachowi oraz Wiktorii  Bugajnej ze SP nr 1 w Szprotawie, Amelii  Bargielskiej ze Szkoły Filialnej            w Długiem, Gracjanie  Gardyńskiej ze SP nr 2 w Szprotawie.
Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom.
Nagrodami były: statuetki, słuchawki, myszki komputerowe, power banki, kubeczki                    z napisem „Piosenka budzi się wiosną” i dyplomy udziału dla każdego uczestnika ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu,  Urząd Miejski w Szprotawie, Stowarzyszenie „WIEŚ RAZEM” w Siecieborzycach,  Radę Rodziców, Zbigniewa Tomczyka, Janusza Bilińskiego, Beatę Jakowicką, Sylwestra Michalaka, Jadwigę Turek.
                                                                                                               
Bardzo dziękujemy w/w sponsorom nagród, Szprotawskiemu Domowi Kultury za nagłośnienie imprezy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.