24 MAJA

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE ,,DEBATA"
24 maja uczniowie klasy V oraz VI uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, realizują program ,,DEBATA".
Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla młodzieży  szkół‚ podstawowych. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.