17 MAJA


LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI
Dnia 17 maja na zaproszenie klasy VI i wychowawczyni Zofii Wilczyńskiej-Mazurek na lekcję przybyli przedstawiciele samorządu terytorialnego: z-ca burmistrza Szprotawy Paweł Chylak, radna miejska Beata Jakowicka oraz sołtys wsi Siecieborzyce Jadwiga Turek. Celem spotkania było przybliżenie uczniom problematyki samorządności lokalnej. Gości przywitał kierownik szkoły Jan Suchecki.