17 MAJA


TYDZIEŃ BIBLIOTEK
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA  to hasło promujące tegoroczny Tydzień Bibliotek. W ramach działaniach promujących święto , Biblioteka Publiczna w Siecieborzycach przy współudziale wychowawczyń  B. Jakowickiej i B. Gnach zorganizowała zajęcia literacko- plastyczne dla klasy I i oddziału przedszkolnego. Dzieci zapoznały się z książkami Jolanty Marcolli – pisarki i ilustratorki, która 18 maja spotka się z uczniami naszej szkoły.