30 KWIETNIA

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO !

W tym roku obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji  3 maja. Aby uczcić to doniosłe   wydarzenie,  30 kwietnia  uczniowie klas IV -V naszej szkoły pod kierunkiem p. Z. Wilczyńskiej – Mazurek, przygotowali montaż słowno – muzyczny, który przeniósł zebranych w odległe czasy, minione wieki i przybliżył tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem  ustawy z 1791 roku.
    Tego dnia nie zabrakło pieśni patriotycznych, tańców narodowych oraz poezji recytowanej przez występujących.

    Zwieńczeniem programu było przemówienie kierownika szkoły, p. J. Sucheckiego, który podziękował wszystkim za przygotowanie występu.