20 KWIETNIA

20 kwietnia  w naszym przedszkolu obchodziliśmy  Dzień Ziemi.
Zorganizowaliśmy mały hapenning ulicami naszej miejscowości.
Dzieci z pomocą pań przygotowały transparenty z hasłami ekologicznymi , zachęcającymi społeczność do dbałości o naszą planetę. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem przeszły ulicą  przypominając mieszkańcom jak ważne  jest abyśmy dbali o naszą planetę.
Zajęcia zostały przygotowane przez wychowawczynie oddziałów przedszkolnych  B. Gnach, M. Tomczyk i panią z Biblioteki Publicznej D. Klimejko.