27 MARCA

 ZAJĘCIA Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ
 
W dniu 27 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia teatralne. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zagadnieniami teatralnymi, takimi jak: aktor, scena, widownia, kurtyna, przedstawienie. Poznały również różne techniki teatralne - pantomima, teatr ruchu, teatr lalkowy, a w zabawach swobodnych dzieci miały możliwość wykorzystania rekwizytów i lalek teatralnych. Na zakończenie zajęć dzieci przygotowały piękną pracę plastyczna. Zajęcia zostały organizowane przez Panią D. Klimejko z Biblioteki Publicznej i wych, B. Gnach .