22 MARCA

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W PRZEDSZKOLU

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzone jest 22 marca. Wszyscy potrzebujemy czystej  wody do życia i powinniśmy dbać o swoje środowisko naturalne.  Aby przybliżyć dzieciom informację na temat wody Biblioteka Publiczna w Siecieborzycach wspólnie z panią  Magdą Tomczyk z Oddziału Przedszkolnego zorganizowały zajęcia dla młodszej grupy przedszkolaków. Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania pt „Przygody kropelki wody”, odpowiadały na zagadki o wodzie, bawiły się w zabawy muzyczno- ruchowe naśladując deszcz i odgłosy przyrody, oglądały bajkę o oczyszczaniu wody. Aby zobrazować dzieciom jaki kolor ma woda ,czy woda ma zapach, co się rozpuszcza w wodzie dzieci wykonały doświadczenia rozpuszczając w wodzie różne produkty spożywcze. Na podstawie tej zabawy dzieci zaobserwowały jakie produkty rozpuszczają się w wodzie a były to sól i cukier natomiast kawa i pieprz unoszą się na wodzie.