20 MARCA


Z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem w programie SKO uczestniczą również przedszkolaki. Już od klasy O uczą się systematycznego oszczędzania, poznając prawdziwą wartość pieniądza. Opiekun SKO- M. Suchecka oraz wychowawca B. Gnach,poprzez swoją pracę uczą dzieci wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz właściwego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.