6 LUTEGO

Dzień Bezpiecznego Internetu
W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu panie bibliotekarki przygotowały i poprowadziły we współpracy z wychowawczyniami klasy I i III zajęcia edukacyjne mające na celu zapoznanie dzieci z bezpiecznym korzystaniem z internetu. Uczniowie obejrzeli prezentację pt. „Sieciaki” i odpowiadali na pytania dotyczące sytuacji przedstawionych w materiale audiowizualnym.