28 LUTEGO

 O ZŁOTE PIÓRO KIEROWNIKA SZKOŁY

28 lutego br. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny spotkali się na konkursie ortograficznym „ O ZŁOTE PIÓRO KIEROWNIKA SZKOŁY”.
W konkursie wzięło udział 12 uczniów klas III – VI.
Celem konkursu było propagowanie kultury języka ojczystego oraz znajomości zasad ortografii i interpunkcji wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły.
Komisję konkursową, która czuwała nad sprawną organizacją konkursu, stanowiły panie – Z. Wilczyńska-Mazurek i H. Chaś.
Podczas ortograficznych zmagań dzieci rozwiązywały krzyżówki, uzupełniały teksty brakującymi literami, pisały liczebniki.
O wysokim poziomie rywalizacji świadczył fakt, że poza testem, w którym wystąpiły liczne pułapki ortograficzne kilkoro dzieci stanęło do dogrywki. Ona wyłoniła wyśmienitych znawców naszych trudnych zasad pisowni języka polskiego. Laureatami konkursu zostali: Lena Kosik, Dżesika Bartczak,Hanna Pawlicka, Zuzanna Herbut, Maja Janikowska, Jagoda Szyszka , Oliwia Matuszak i Tomasz Turkiewicz.