2 LUTEGO

LEKCJA WYCHOWAWCZA W KLASIE V
Uczniowie klasy V podczas lekcji wychowawczej przypomnieli sobie zasady racjonalnego odżywiania się człowieka oraz starali się dostrzec zależność pomiędzy odżywianiem a zdrowiem ludzkim.