25 STYCZNIA

W naszej szkole w przedszkolu i klasach młodszych realizowana jest innowacja z elementami integracji sensorycznej. Poniżej zajęcia gimnastyczne połączone z metodą integracji sensorycznej w „0”. Podczas zajęć nauczyciel dobiera ćwiczenia (w formie zabawy dostosowanej do wieku dziecka), które stymulują zmysły dziecka i prowadzą do poprawy umiejętności odbierania i przetwarzania wrażeń zmysłowych, nauczenia się planowania ruchu, lepszego poznania swojego ciała, opanowania ruchów precyzyjnych.