19 STYCZNIA

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
Dnia 19 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach został zorganizowany już po raz dziewiąty szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Organizatorkami były panie Dorota Klimejko z Biblioteki Publicznej i pani Maria Bednarek z Biblioteki Szkolnej. Na spotkaniu nie zabrakło zaproszonych gości:  radnych Rady Miejskiej w  Szprotawie pani Beaty Jakowickiej i pana Janusza Bilińskiego , pani sołtys Jadwigi Turek, pani prezes  Stowarzyszenia „Aktywni Razem”. Kolędy i pastorałki zawsze są chętnie śpiewane i słuchane, dlatego cieszymy się iż do udziału w konkursie zgłosiło się 27 uczestników od lat 5 do 12. Nasze spotkanie, jak zawsze podkreślamy,  ma na celu kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania. Właśnie od wspólnego odśpiewania kolędy pt. „ Wśród nocnej ciszy” rozpoczął się nasz konkurs. Nasi uczestnicy zaśpiewali znane kolędy jak np. Przybieżeli do Betlejem,  czy mniej znane pastorałki „ Znak pokoju” lub  „Jakieś światło nad Betlejem” wprowadzając wszystkich zgromadzonych w nastrój minionych świąt Bożego Narodzenia. Komisja konkursowa po wysłuchaniu uczestników ustaliła wspólny werdykt:
Oddział Przedszkolny
Wyróżnienia – Michalina Pilecka, Nikola Załęcka, Olga Narolska, Zofia Kochanowska
Grupa klas I- III
Wyróżnienie – Amelia Kacprzak
III miejsce Julia Jakubska
II miejsce Emilia Frątczak
I miejsce Julia Macała
Grupa klas IV – VI
Wyróżnienie – Filip Narolski , Maja Janikowska
II miejsce ex aequo Zuzanna Herbut , Patryk Janikowski
I  miejsce Karol Kenigsberg
 Grupa Zespoły
Wyróżnienie Antonina Stefanowska i Szymon Popiół

I miejsce Alicja i Sandra Picheta