18 STYCZNIA

AKCJA "GÓRA GROSZA" ZAKOŃCZONA

Zakończyła się XVIII edycja akcji GÓRA GROSZA. Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Uświadamiamy naszym koegom, że powinniśmy być wrażliwi i nieobojętni na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu. Zaraz po zakończeniu akcji przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Tomasz Turkiewicz wraz ze swoimi kolegami i koleżankami oraz opiekunem SU Beatą Jakowicką przystąpili do posegregowania, przeliczenia i spakowania zebranej "Góry Grosza". Pieniądze zostały zawiezione na pocztę i wysłane na wskazany adres. Dziękujemy wszystkim darczyńcom- Samorząd Uczniowski