18 GRUDNIA

SPOTKANIE Z PRZSEDSTAWICIELAMI BANKU PKO