8 GRUDNIA

ŻYJ MARZENIAMI, A NIE UZALEŻNIENIAMI"
Pod takim hasłem przebiegał konkurs plastyczny zorganizowany pod patronatem Burmistrza Szprotawy. Ideą tego konkursu było pokazanie dzieciom jak najwięcej możliwości wyboru swojej drogi życiowej, poprzez sport, edukację, poprzez ciekawe i alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Konkurs zorganizowany był w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego przez Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szprotawie. Nasi uczniowie również wzięli w nim udział. Etap szkolny został zorganizowany w ramach świetlicy środowiskowej TPD przez panie B. Jakowicką i  Z. Wilczyńską- Mazurek. Wyróżnione prace zostały przekazane do etapu międzyśrodowiskowego. Tam prace naszych kolegów zostały nagrodzone i wyróżnione. Rozstrzygnięcie nastąpiło dnia 8 grudnia w Szkole Filialnej w Długiem. W grupie klas I-III- II miejsce zajął Oskar Tondel, wyróżnienia otrzymali- Julia Macała, Amelia Kacprzak. W grupie klas IV-VII- II miejsce- zajęła Jagoda Szyszka, wyróżnienie- Alicja Picheta.  
Gratulujemy !!!!

Gratulujemy !!!