3 GRUDNIA

MIKOŁAJKOWY WYJAZD DO ZIELONEJ GÓRY
W niedzielę 3 grudnia nasi uczniowie po raz kolejny spotkali się z Kulturą dzięki Stowarzyszeniu "Siecieborzyce - Aktywni Razem" oraz dofinansowaniu Fundacji PZU, w ramach Projektu "Mała Akademia Kulturalna". Razem z rodzicami uczestniczyli w Mikołajkowym Koncercie Rodzinnym w Filharmonii Zielonogórskiej. Zagrała orkiestra symfoniczna pod batutą prof. dr hab. Czesława Grabowskiego i nie tylko. Usłyszeliśmy znane fragmenty z "Dziadka do orzechów" i innych bajek. Dzieci miały okazję poczuć muzykę z bardzo bliska, ponieważ zostali zaproszeni do zajęcia miejsc koło muzyków na scenie. Niektórzy odważyli się nawet na dyrygowanie dużą orkiestrą. Po koncercie była jeszcze okazja do zapoznania się z nową wystawą interaktywną w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze "Połącz się". Uczniowie poznali ścieżki internetu, zobaczyli własny głos, pisali wiadomości za pomocą kodu Morse'a.