9 LISTOPADA

 KONKURS PLASTYCZNY

Pod hasłem:

,,ŻYJ MARZENIAMI, A NIE UZALEŻNIENIAMI”

Burmistrz Szprotawy wraz z Zarządem Gminnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szprotawie zaprasza wychowanków świetlic- placówek wsparcia dziennego przy TPD do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Żyj marzeniami , a nie uzależnieniami”.


Konkurs należy przeprowadzić w świetlicach- placówkach wsparcia dziennego przy TPD  w dniach od 10.11.2017r. do 04.12.2017 roku. Wyłonione w kołach TPD prace uczniów powinny być dostarczone do 05.12.2017r. do  świetlicy- placówki wsparcia dziennego przy TPD w szkole filialnej w Długiem.
Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia dzieci
i młodzieży, bez nałogów i uzależnień cywilizacyjnych.
Prace konkursowe zostaną ocenione, a laureaci wyłonieni w dniu
08 grudnia 2017 r.  przez komisję konkursową powołaną przez prezesa Oddziału Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Dzieci i młodzież zachęcamy do udziału w konkursie, życzymy powodzenia,              na laureatów czekają ciekawe nagrody.

        
Organizatorzy:
Burmistrz Szprotawy
Zarząd Gminny TPD w Szprotawie
Regulamin konkursu

·        Konkurs odbywać będzie się w dwóch etapach:
I.                   Etap środowiskowy,
II.                Etap międzyśrodowiskowy.

·       Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

I.                   Uczniowie klas I-III,
II.                Uczniowie klas IV-VI,
III.             Uczniowie gimnazjum.

·       Wyłonienie prac na etapie szkolnym:

Środowiskowa komisja konkursowa (świetlice TPD) ocenia i wybiera trzy najlepsze prace plastyczne w każdej kategorii wiekowej uczniów:

I, II, III miejsce – klasy I-III,
I, II, III miejsce – klasy IV-VI,
I, II, III miejsce – gimnazjum.

·       Wyłonienie prac na etapie międzyśrodowiskowym:

Komisja konkursowa ocenia i wybiera trzy najlepsze prace plastyczne w każdej kategorii wiekowej uczniów:

I, II, III miejsce – wiek przedszkolny,
I, II, III miejsce – klasy I-III,
I, II, III miejsce – klasy IV-VI,
I, II, III miejsce – gimnazjum.

·        Format prac: A4
·        Technika prac: dowolna

·        Kryteria oceny prac plastycznych:

1.     Samodzielność wykonania.
2.     Kreatywność i pomysłowość w przedstawieniu tematu konkursowego.
3.     Umiejętne posługiwanie się środkami wyrazu plastycznego.

4.     Oryginalne łączenie różnych technik plastycznych w pracy.