8 LISTOPADA

PIERWSZE ŚLUBOWANIE 

 W Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach Szkoła Filialna w Siecieborzycach odbyła się sympatyczna uroczystość - ślubowanie pierwszaków.  Do złożenia pierwszych w życiu ślubów 8 listopada  o godz. 9.00 stanęło 11 uczniów. Dyrektor Cecylia Brodzińska pasowała ich także na pełnoprawnych uczniów społeczności szkolnej.  
      Zanim nadeszła jednak ta  podniosła chwila pierwszaki przedstawiły przygotowane pod kierunkiem swojej wychowawczyni Beaty Jakowickiej przedstawienie składające się z kilku części. W pierwszej uczniowie powitali gości, przedstawili się, po czym zaprosili w bajkową podróż do krainy Smerfów. Dzieci śmiało recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej sali. Wszystkie dzieci swoim występem przed zgromadzoną publicznością udowodniły, że zasługują na pasowanie na uczniów klasy I.  

         Następnie głos zabrała pani dyrektor Cecylia Brodzińska, kierownik Jan Suchecki, przedstawicielka rodziców Dorota Popiół, ks. Adam Koźmiński  kierując do dzieci kilka ciepłych słów. Obecny na ślubowaniu burmistrz Józef Rubacha pogratulował uczniom i wychowawczyni znakomicie przygotowanej uroczystości. Po gratulacjach i podziękowaniach wręczono dzieciom pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz prezenty od rodziców i zaproszonych gości. Również koledzy z klasy III uroczyście złożyli gratulacje młodszym kolegom i przyjęli ich do społeczności szkolnej.


Na wysokości zadania stanęli także rodzice, przede wszystkim Mamy. Po uroczystości dzieciaki i dorośli zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany właśnie przez rodziców.