22 LISTOPADA

UWAGA ! UCZESTNICY ŚWIETLICY TPD !
Opiekunowie TPD informują, iż  dla uczestników świetlicy dnia 29 XI 2017 roku odbędzie się w wyjazd do kina do Zielonej Góry. Szczegóły, zgłoszenia oraz zgody na wyjazd proszę odebrać od  p. B. Jakowickiej lub p. Z. Wilczyńskiej-Mazurek (zgłoszenia do poniedziałku, tj. 27 XI 2017).