22 LISTOPADA

"KUP PAN SZCZOTKĘ"
Przypominamy, że w szkole prowadzona jest akcja "Kup Pan szczotkę"  organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”,  która zbiera pasty do zębów i szczoteczki dla dzieci z afrykańskich szkół. Potrzebna każda ilość.
Uczniowie klas I i III szczotki mogą przynosić do wychowawców, natomiast szczotki uczniów klas IV-VI zbiera pani A. Giedrys.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej na parterze.

Jednocześnie przypominamy, iż 27 listopada 2017 roku rusza XVIII edyacja  akcji  "GÓRA GROSZA".  Będzie ona trwała do 2 stycznia 2018 roku. Przekazane grosze to realna pomoc dla tysiąca dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin. Wiemy, że rodzina jest ważna dla każdego, jest ostoją i fundamentem na lata. Dlatego pomagajmy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone.
       
 Samorząd Uczniowski