5 PAŹDZIERNIKA

DYSKOTEKA SZKOLNA
Dnia 5 października dla wszystkich amatorów tańca odbyła się w naszej szkole dyskoteka podczas, której dzieci  nie tylko bawiły się przy rytmach muzyki, ale również poznawały i utrwalały swoją wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej. Zapoznawały się z potrawami i tradycjami Europejczyków.  Próbowały swoich sił również w tańcach różnych krajów, min. tańczyły belgijkę, flamenco, krakowiaka. Dyskotekę prowadziła ekipa w składzie: Patryk Janikowski, Tomek Turkiewicz, Grzegorz Urbaniak i Tomek Dylewski.
Opiekowały się nami i wspólnie z nami bawiły panie: Z. Wilczyńska- Mazurek, M. Bednarek, Z. Kleczko oraz B. Jakowicka.