29 WRZEŚNIADZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września, data odnosi się do urodzin autorki książek dla dzieci Janiny Porazińskiej. W tym dniu  bibliotekarki Maria Bednarek i Dorota Klimejko zaprosiły do wspólnego czytania z dziećmi kierownika szkoły Jana Sucheckiego, panią sołtys Siecieborzyc Jadwigę Turek, panie przedszkolanki Barbarę  Gnach i Edytę Tomczyk, pracowników szkoły panią Ulę Nowak i Halinę Ziarniak, wychowawczynie klasy III Halinę Chaś i klasy V  Zofię Wilczyńską- Mazurek. Do akcji włączył y się  również  członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz uczniowie z klas III i VI . Każdy  z biorących udział w akcji czytał wybrany przez siebie tekst literacki: były to ulubione wiersze dla dzieci znanych polskich poetów oraz młodzieżowe utwory literackie. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania promuje ideę głośnego czytania dla dzieci . Czytanie  dzieciom na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Podsumowaniem akcji było wręczenie każdemu uczestnikowi pamiątkowych plakietek.