27 PAŹDZIERNIKA

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
27  października w grupie 3-5 latków prowadzonej przez panią M. Tomczyk odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Dzieci w odświętnych strojach pięknie zaprezentowały program artystyczny wszystkim zaproszonym gościom, min. recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Maluchy były pogodne, radosne a co najważniejsze dumne, że zostały prawdziwymi przedszkolakami. Zanim jednak to nastąpiło przyrzeczenie złożyli najpierw rodzice. Obiecali oni dbać o swoje największe skarby- dzieci. Potem przyrzeczenie złożyły dzieci. Po nim kierownik szkoły Jan Suchecki pasował wszystkich kandydatów na przedszkolaka dotykając ich ramienia kredką mówiąc: ,,Pasuję Cię na przedszkolaka". Następnie dzieci przyjęte do grona przedszkolaków otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Na koniec dzieci i rodzice wzięli udział w słodkim poczęstunku, którzy przygotowali rodzice.