19 PAŹDZIERNIKA

Dnia 19 września 2017 roku  odbyło się spotkanie przedszkolaków z panem policjantem Mirosławem Okajem i  i panią Dorotą Weber- strażnikiem miejskim. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zostały przyblizone podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Niektóre przedszkolaki zadawały pytania oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami. Bardzo pouczające były scenki sytuacyjne, w których dzieci chętnie brały udział.