12 PAŹDZIERNIKA

NAUCZYCIEL DOBRZE WIE.... 

Dzień Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela - to dzień szczególny - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują.W tym roku apel z okazji Dnia Nauczyciela odbył się w czwartek 12 października. Przygotował go samorząd szkolny pod kierunkiem pani Beaty Jakowickiej. Podczas akademii nasi pedagodzy i zaproszeni goście mogli wysłuchać piosenek, wierszy i skeczów. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły otrzymali piękne laurki z życzeniami. Na koniec życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożył pan kierownik Jan Suchecki oraz przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Kenigsberg.
Wiersze, piosenki, uśmiechy, kwiaty to  uczniowski, niezwykle miły, sposób  podziękowania nauczycielom, za ich codzienny trud.