26 WRZEŚNIA

EUROPEJSKI  DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
W 2001r. dzień 26 września został ogłoszony przez Radę Europy dorocznym Europejskim Dniem Języków.
Ta data to dobra okazja do zachęcenia naszych wychowanków do uczenia się języka angielskiego oraz poznawania kultury, historii i obyczajów innych krajów. W naszej szkole właśnie tego dnia - 26 września - obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Tego dnia postawiliśmy na ruch, muzykę i zabawę oraz czynne uczestnictwo uczniów w specjalnie dla nich przygotowanych lekcjach języka angielskiego. Poprzez organizowanie Europejskiego Dnia Języków po raz kolejny pokazaliśmy uczniom, iż uczenie się języków innych ludzi pomaga nam się wzajemnie zrozumieć, przekroczyć różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się bawić.