20 WRZEŚNIA

KOMUNIKAT 

Dnia 25 IX 2017 roku odbędzie się zebranie z rodzicami:
- 16.30- zebranie ogólne z kierownikiem  szkoły,
- 17.00- zebranie z wychowawcą.
Serdecznie zapraszamy.