19 WRZEŚNIA

UCZYMY SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE CZŁOWIEKA
Uczniowie klasy I wzięli udział w pierwszych  zajęciach z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Podczas zajęć, dzieci uczą się jak bezpieczne i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W efekcie uczniowie już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.