15 CZERWCA

       16 marca 2017 r.  odbył się w naszej szkole międzynarodowy konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY". Organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, a patronuje przedsięwzięciu Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Konkurs miał na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania podanych zadań. Stwarzał możliwość przeżycia pięknej przygody z matematyką.  Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas IV- VI.
Wyróżnienie w tym konkursie otrzymali:
Dawid  Żabicki  -  klasa IV
Oliwia Matuszak  -  klasa V
Krzysztof  Kargier   -  klasa VI

Szkolny koordynator konkursu  -  S. Ganczar