22 MARCA

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W PRZEDSZKOLU

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzone jest 22 marca. Wszyscy potrzebujemy czystej  wody do życia i powinniśmy dbać o swoje środowisko naturalne.  Aby przybliżyć dzieciom funkcję wody w życiu człowieka Biblioteka Szkolna i Publiczna w Siecieborzycach wspólnie z paniami   z E. Watras i B. Gnach  zorganizowały zajęcia w przedszkolu. Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania pt. „ Przyroda i woda „,dzieci odpowiadały na zagadki, oglądały bajkę o oczyszczaniu wody , bawiły się w zabawy ruchowe . Wiele emocji wzbudziły doświadczenia  mające na celu pokazanie dzieciom co się rozpuszcza w wodzie , jaki kolor ma woda i czy woda ma zapach. Podsumowaniem spotkania było wykonanie pracy plastycznej na temat czystej i brudnej kropli wody.