22 MARCA

Światowy Dzień Wody
Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.
Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchodzony jest on od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska, w związku z czym uczniowie klasy VI na lekcji przyrody postanowili przyłączyć się do obchodów. Pod czujnym okiem nauczyciela wykonali wspaniałe plakaty, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, wykreślanki, dzięki tym zajęciom uświadomili sobie, że każdy z nas oszczędzając choćby kroplę wody, przyczynia się do jej ochrony.