7 MARCA

LEKCJA INACZEJ
7 marca na lekcji języka polskiego poświęconej zagospodarowaniu wyspy przez Robinsona uczniowie klasy VI zaprezentowali swoje prace. Lekcja przygotowana została metodą projektów. Uczniowie doskonale wywiązali się z powierzonych im zadań, co udowadnia, że ta metoda bardzo dobrze sprawdza się w szkole.