26 STYCZNIA

POGADANKA O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE FERII
W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego 26 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantką i strażnikami miejskimi ze Szprotawy. Dzieci miały okazję porozmawiać z gośćmi na temat bezpieczeństwa w czasie ferii.Dowiedziały się także, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nich w kontaktach z obcymi oraz dlaczego warto stosować elementy odblaskowe na drodze.
Na zakończenie spotkania  uczniowie  otrzymali  znaczki odblaskowe oraz rysunki do kolorowania.