20 STYCZNIA

KONKURS KOLĘD W SIECIEBORZYCACH 
Dnia 20 stycznia na sali gimnastycznej w naszej szkole odbył się KONKURS KOLĘD pod patronatem pani sołtys wsi Jadwigi Turek. Organizatorami konkursu były panie: M. Bednarek i D. Klimejko. W konkursie wzięły udział wszystkie chętne dzieci od oddziału przedszkolnego po klasę IV. Konkurs solistów przebiegał w dwóch grupach wiekowych oraz w kategorii zespoły. Wszyscy uczestnicy pięknie się zaprezentowali. Jednak nie wszyscy mogli zostać zwycięzcami. Tak więc komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca- Jadwiga Turek, członkowie- Beata Jakowicka i Janusz Biliński wyłoniła zwycięzców:
I grupa wiekowa
I miejsce- Julia Macała (grupa młodsza)
II miejsce- Amadeusz Michura
III miejsce- Jakub Matys
II  grupa wiekowa
I miejsce - Zuzanna Herbut
II miejsce- Karol Kenigsberg
- w kategorii zespoły
I miejsce- zespół Sieciolinki w składzie: Z. Herbut, H. Pawlicka, G. Nieradka, O. Bachowska, R, Socha
Gratulujemy wszystkim wykonawcom.