15 GRUDNIA

TO JUŻ KOLEJNY WYJAZD NA BASEN...
Systematycznie uczniowie klas I-VI biorą udział w wyjeździe w ramach zajęć wychowania fizycznego na basen do Żagania. Niektórzy oswajają się z wodą, niektórzy doskonalą umiejętność pływania. 

My z naszymi opiekunami: panią Beatą i panią Elą.

Zabawy w wodzie z piłką.

Pływamy pod okiem pani i ratownika.


Na zjeżdżalnię...

Ratownik uczy nas skoków do wody.