28 LISTOPADA

Zbieramy i pomagamy

Kolejny raz Samorząd Uczniowski przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, która ma na celu pomoc dzieciom. Każdy przynosi tyle, ile może. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać. To ogromny kapitał społeczny.