16 LISTOPADA

MIGAWKI Z WIECZORNICY Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
 Rocznica odzyskania niepodległości, wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia dla wszystkich Polaków, na stałe wpisała się w nasz szkolny kalendarz. W tym roku wspólnie z przedstawicielami władz lokalnych świętowaliśmy tę doniosłą uroczystość 16 listopada. Na wieczornicę, przygotowaną przez uczniów kl. IV pod kierunkiem pań Z. Wilczyńskiej-Mazurek i Z. Kleczko, w Zespole Szkół w Wiechlicach Filia w Siecieborzycach przybyli:  p. burmistrz- Józef Rubacha,z-ca burmistrza- p. Paweł Chylak, przewodniczący Rady Miejskiej -p. Andrzej Skawiński, kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych -  p. Sylwester  Chocholski, p. dyrektor- Cecylia Brodzińska, radni – p. Beata Jakowicka i p. Janusz Biliński,  sołtys Siecieborzyc- p. Jadwiga Turek, sołtys Witkowa - p. Sylwester Michalak, przewodnicząca Rady Rodziców -p. Jolanta Kenigsberg, p. kierownik szkoły- Jan Suchecki, ksiądz proboszcz- Adam Koźmiński, mieszkańcy okolicznych wsi oraz pracownicy szkoły. Były brzozowe krzyże,  czerwone róże i symboliczny znicz.  Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Wszyscy uczestnicy  wieczornicy mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania utworów, które towarzyszyły naszym przodkom w drodze ku wolności "Bywaj dziewczę”, "My, Pierwsza Brygada", ,,Wojenko, wojenko” , bo ideą uroczystości było przypomnienie bezimiennych bohaterów walki o niepodległość.  Akademia uświadomiła wszystkim zebranym, jak ważna jest Polska - nasza Ojczyzna oraz co w dzisiejszych czasach znaczy słowo: Wolność.  Imprezę uświetniły tańce klas: „0” II i III przygotowane przez panie – E. Watras i H. Chaś i B. Jakowicka. Widzowie obejrzeli piękną lekcję historii na temat czasów rozbiorów. Aktorzy przybliżyli zebranym historię Polski związaną   z okresem zaborów, a także okoliczności odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wyrazili wdzięczność wszystkim tym, dzięki którym przetrwał nasz język, nasza religia, kultura i tradycja. Przypomnieli również, co to znaczy być Polakiem i patriotą.