10 LISTOPADA

WYJAZD NA BASEN DO ŻAGANIA
Na krytej pływalni w Żaganiu  dzieci miały do dyspozycji zjeżdżalnię, brodzik, jacuzzi i basen. Pod opieką ratowników, którzy spotkanie rozpoczęli od przypomnienia regulaminu korzystania z pływalni, dzieci mogły przez 2 godziny wykazać się umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich atrakcji. Zajęcia obejmowały podstawowe ćwiczenia w wodzie oraz gry i zabawy w wodzie. Na koniec wszyscy podekscytowani i zmęczeni, ale zadowoleni wrócili autokarem do szkoły. Podstawowym celem wyjazdu na basen było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz agitacja sportowa na rzecz zdrowego trybu życia. Spodziewane efekty: nauka czynnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie postaw prozdrowotnych zostały w pełni osiągnięte.