16 WRZEŚNIA

Dbamy o środowisko i pomagamy innym
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W naszej szkole miłośnicy przyrody (LOP) działają  na rzecz ochrony środowiska przez cały rok. Obok sprzątania najbliższej okolicy, pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia, zbieramy zużyte baterie i nakrętki, które przekazujemy potrzebującym, najczęściej chorym dzieciom. Jest to wartościowy sposób na realizację wolontariatu.

Dołącz do nas