24 PAŹDZIERNIKA

AKCJA WYLOSUJ ANIOŁA
1.    Kartkę można wykonać własnoręcznie lub zakupić gotową.
2.    Zastanów się do kogo ma być ona adresowana
(do dziewczynki lub chłopca) i zaznacz to na kopercie.
3.    Napisz kilka pozytywnych słów wsparcia i życzenia
zdrowia dla dziecka, które  leczy się
na chorobę nowotworową. Możesz dodać
informacje o sobie oraz kontakt (być może

dziecko zechce się później skontaktować z Tobą).
4.     Kartki mogą być pisane zarówno przez osoby dorosłe, jak i przez dzieci.
5.    Przynieś gotową kartę do szkoły i wrzuć do specjalnie przygotowanej skrzynki, która jest umieszczona na korytarzu szkolnym.

Wolontariusze