18 CZERWCA

KOROWÓD KULTUR I FOLKLORU

Ulicami Szprotawy przeszedł barwny korowód z okazji jubileuszu 20 – lecia współpracy Szprotawy i Gevelsbergu. Organizatorami korowodu był Urząd Miasta w Szprotawie oraz Zespół Szkół w Wiechlicach pod kierunkiem dyrektora zespołu Cecylii Brodzińskiej. Wzięły w nim udział władze samorządowe na czele z burmistrzem Józefem Rubachą oraz wiceburmistrzem Pawłem Chylakiem. Uczestnikami korowodu byli także goście z Gevelsbergu, którym przewodził burmistrz Klaus Jacobi, burmistrz ze Sprembergu oraz burmistrz Butery z Włoch.