18 MARCA

ZAKOŃCZENIE AKCJI WOLONTARIACKIEJ

Wolontariusze naszej szkoły pod opieką pani H. Chaś, zorganizowali akcję "Twój wielkanocny dar serca". Akcja polegała na zbiórce artykułów spożywczych z długa datą ważności i artykułów chemicznych. Artykuły były składane w szkole oraz w sklepach do przygotowanych przez wolontariuszy kartonów. Do akcji włączyła się cała społeczność uczniowska oraz mieszkańcy Siecieborzyc i Witkowa. Zebrane produkty zostały przekazane potrzebującym rodzinom. 
Dziękujemy wszystkim za życzliwość i wsparcie.