16 LUTEGO

UWAGA! 
Dnia 17 lutego 2016 roku o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące osiągnięcia i postępy w nauce w I semestrze.  Zapraszamy.