11 LUTEGO

UWAGA !!!!!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY, ABY W PONIEDZIAŁEK TJ. 15 LUTEGO UBRALI SIĘ W KOLORZE CZERWONYM.