15 STYCZNIA

WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK
Dnia 15.01.2016 roku już po raz 8 odbył się „Konkurs kolęd i pastorałek”  organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Siecieborzycach i Bibliotekę Szkolną. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd, integracja środowiska lokalnego oraz rozwijanie talentów estradowych wśród najmłodszych. W zmaganiach śpiewaczych udział wzięło 20 uczestników , którzy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: grupa pierwsza klasa I – III, grupa druga klasa IV- VI.Uroczystość poprowadziła uczennica klasy VI Roksana Michalak, o oprawę muzyczną zadbał uczeń klasy VI Patryk Popiół. Repertuar wykonawców był zróżnicowany, dominowały jednak tradycyjne kolędy. Podczas obrad Jury konkursu, publiczność wysłuchała kolęd  w wykonaniu zespołu w składzie: Bartek Łysoń, Kornelia Bajerlain i Kornelia Kacprzak .
 Jury w składzie -  Beata Jakowicka- nauczyciel SP w Siecieborzycach, radna gminy Szprotawa,  Janusz Biliński – radny Rady Miasta i Gminy Szprotawa, Jadwiga Turek – sołtys Siecieborzyc, Ireneusz Ganczar  wyróżniło następujące osoby:
I grupa
Karol Kenigsberg, Kinga Radzikiewicz, Maja Janikowska , Zuzanna Herbut i Alicja Picheta
II grupa
 Wojtek Radzimski, Kornelia Kacprzak  i  Kornelia Bajerlain
Pani Sołtys Siecieborzyc jako patron konkursu przyznała nagrodę specjalną dla Kingi Radzikiewicz.
Dziękujemy serdecznie sponsorom w imieniu dzieci oraz organizatorów konkursu:
panu Januszowi Bilińskiemu radnemu Rady Miasta i Gminy Szprotawa,  sołtys Siecieborzyc pani Jadwidze Turek , sołtysowi  Witkowa panu Sylwestrowi Michalakowi.