14 STYCZNIA

BEZPIECZNIE I ZDROWO W CZASIE FERII
 Policjanci ze szprotawskiego komisariatu odwiedzili najmłodsze klasy Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach. Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Uświadamiali najmłodszym z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się podczas drogi do i ze szkoły. Funkcjonariusze wskazywali miejsca, w których nie należy przechodzić. Przypomnieli również o tym jak niebezpieczne mogą być zabawy w pobliżu drogi oraz akwenów wodnych, które w czasie trwania zimy dzieci traktują jak ślizgawkę. Poinformowali również jak ważne jest posiadanie elementów odblaskowych na plecaku czy też na odzieży.