9 GRUDNIA

MIKOŁAJ U DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ŚWIETLICĘ TPD

9 grudnia grupa uczniów uczęszczających na świetlicę środowiskową została obdarowana upominkami od Świętego Mikołaja. Dzieci były bardzo zadowolone z otrzymanych prezentów.