7 GRUDNIA

POMAGAMY
Członkowie SU, pod opieką p. E. Fajkierz i Z. Wilczyńskiej-Mazurek, przeliczali grosze zebrane podczas ogólnopolskiej akcji charytatywnej.
Możemy śmiało stwierdzić, że nasza społeczność jest hojna i chętnie pomaga potrzebującym.